نظرسنجیتماس با مادرباره ماصفحه اصلی
شنبه 27 آبان 1396
Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
 
 
 
 
 
 
 
تاريخ 95/10/20
عنوان برگزاري جلسه توجيهي با عوامل اجرايي امتحانات پايان ترم نيمسال اول 96-95

جلسه هماهنگي، برنامه ريزي و توجيهي مراقبين امتحانات نيمسال اول سال تحصيلي 96-95 با حضور رياست محترم واحد، معاون آموزشي و كاركنان واحد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور برگزار گرديد. در اين جلسه دكتر متولي ضمن تقدير و تشكر از كليه عوامل اجرايي، به تشريح ضوابط و آئين نامه هاي مربوط به امتحانات پرداخت و در خصوص برگزاري هر چه بهتر و منظم تر امتحانات توضيحاتي را بيان داشت.

سپس دكتر متولي رئيس واحد نور به سه كيفيت دقت، صحت و زيبايي در برگزاري امتحانات و لزوم رعايت آن توسط مراقبين و رابطين اشاره و اظهار كرد: «ضمن اينكه رفتارها و كارها بايستي درست و صحيح صورت گيرد بايد همكاران محترم دقت لازم نيز در انجام صحيح وظايف محوله داشته باشند و زيبايي انجام كار نيز كيفيتي است كه بايد به آن توجه شود.»

وي گفت: «زيبايي در كلام، زيبايي در تذكر دادن، دقت در چگونگي انجام كار و درست عمل كردن كيفيت برگزاري امتحانات را افزايش داده و انجام كار كيفي در امتحانات از جمله وظايف همه ما و همكاران محترم است.»

همچنين معاونين آموزشي و مسئول برگزاري امتحانات و مدير آموزش نيز اشاراتي در خصوص ارتقاء كيفيت برگزاري امتحانات داشتند كه در پايان به سوالات حاضرين نيز از سوي هيات رئيسه پاسخ داده شد.